KALİTE YÖNETİMİ

AMAÇ:

Kalite yönetimi sistemi(KYS) kurum içinde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirerek sağlıkta kalite  değeri standartları ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ:

Diyaliz merkezimizde kalite çalışmaları yönetimi ve klinik kalite sorunların desteği ile kalite yönetim birimi tarafından Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları değerleri doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta kalite  standartlarına göre belirlenen bölümleri için kalite yönetim direktörü ile birlikte her bir alan için klinik kalite sorumluları görevlendirilmiştir.Yılda 1 defa öz değerlendirme yapılacaktır.

Bu bölümler aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Hizmetler:
•Kurumsal yapı
•Kalite yönetimi
•Doküman yönetimi
•Risk yönetimi
•İstenmeyen olay bildirim sistemi
•Acil durum ve afet yönetimi
•Eğitim yönetimi
•Sosyal sorumluluk

Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler:
•Hasta deneyimi
•Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Sağlık Hizmetleri:

•Hasta Bakımı
•İlaç Yönetimi
•Enfeksiyonların Önlenmesi
•Laboratuar Hizmetleri

Destek Hizmetleri:
•Tesis Yönetimi
•Otelcilik Hizmetleri
•Malzeme Ve Cihaz Yönetimi
•Tıbbi Kayıt Ve Arşiv Hizmetleri
•Atık Yönetimi
•Dış Kaynak Kullanımı

Gösterge Yönetimi:
•Göstergelerin İzlenmesi
•Kalite Göstergeleri

KALİTE TOPLANTILARIMIZ:

Yıl içinde belli periyodlarla kalite yönetim direktörü sorumlu hemşire mesul müdürünün katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİMİ:
AMAÇ:

Çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek gerçekleşmek üzere iken son anda gerçekleşmeyen ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak,Bu olayları izlemek,Bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik istenmeyen olay bildirim sistemi kurulmuştur.

FİZİKSEL ALAN DENETİMLERİ:

Kurumumuzda; hasta hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli güvenliği ve kolay ulaşılabilir nitelikte klinik fiziki koşulları ve teknik alt yapısını oluşturmak amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır. Özel Mardin Diyaliz Merkezi yönetimince oluşturulan diyaliz merkezinin büyüklüğü dikkate alınarak diyaliz merkezinde yürütülen çalışmaların etkililiğini sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina  turlarında diyaliz merkezimizdeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
Sağlıkta kalite standartları(SKS- diyaliz) Kapsamında diyaliz merkezimizde yılda bir defa öz değerlendirme yapılmaktadır.

ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ:
Muhasebe Ve Finans, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü, Hasta Hizmetleri Sorumlusu,Kalite Yönetim Direktörü ve Mesul Müdür’den oluşmaktadır. Öz değerlendirme yılda bir defa yapılır. Öz değerlendirme planı sağlıkta kalite standartları diyaliz içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır. Öz değerlendirme öncesinde tüm Diyaliz Merkezi denetim takvimi ve planı konusunda sözlü açıklama yoluyla bilgilendirilir.

KALİTE SORUMLUSU

Sultan ZORLU BAYHAN